Yoğunluk

• Özkütle, bir cismin birim hacminin kütlesidir. Yoğunluk olarak da adlandırılır. • Birimi SI siteminde kg/m3‘tür. • Yoğunluk d ile gösterilir. • Her maddenin yoğunluğu farklıdır ve bu nedenle yoğunluk maddeler için ayırt edici özelliktir.

Yoğunluk

http://fensitem.com/wp-content/uploads/2019/08/yo%C4%9Funluk-form%C3%BCl-1.png

Özkütle maddenin ayırt edici bir özelliğidir, sabit sıcaklık ve basınçta tüm maddelerin özkütleleri birbirinden farklıdır.

http://fensitem.com/wp-content/uploads/2019/08/baz%C4%B1-madde-yo%C4%9Funluklar%C4%B1.jpg

çeşitli maddelerin yoğunlukları

Sıcaklığı ve basıncı sabit tuttuğumuzda kütlesini artırdığımız maddenin hacmi de aynı oranda artar. Yani hacim ve kütle doğru orantılı olarak değişim gösterir. Bu yüzden yoğunluk değişmez. Normal şartlar altında yoğunluk sabittir. Hacim ya da kütle değişimi yoğunluğa etki etmez.